Jak nám ukazatel price action pomůže při investicích

Asi není nikdo, kdo by nechtěl rychle a bez námahy přijít k penězům. To však není tak jednoduché, jak se zdá, alespoň pokud chceme být pokud možno bez rizika, že místo zisku nakonec proděláme. Tuto skutečnost si však mnoho lidí neuvědomuje, a i proto sází v nejrůznějších loteriích či na sportovní utkání. Jen málokdo z nich však tímto způsobem skutečně přijde k velkým penězům.

Jiní zkouší trochu odlišnou strategii, a to investování na akciovém trhu. To je pokládáno za bezpečnější, neboť zde zdánlivě nehraje roli náhoda – pohyb trhu lze odhadnout dopředu. Celý proces v podstatě spočívá v tom, že nakoupíme akcie v době, kdy je jejich cena nízká, a až se zvýší, tak je prodáme. Zdá se to jednoduché, avšak tak tomu není.

penize9

Jen málokdo totiž dovede správně předvídat pohyb cen na trhu, a to se týká i zkušených investorů. I z tohoto důvodu jsou používány nejrůznější ukazatele, které nám mají pomoci se zde lépe orientovat a odhadnou vývoj cen akcií.

Jedním z těch často používaných je pak i price action Tradecz.cz. V podstatě se jedná o graf vývoje cen akcií dané firmy, kdy se na základě minulých trendů pokoušíme odhadnout trendy budoucí. To je samozřejmě velmi ošemetné, a ačkoliv skutečně má určitou vypovídající hodnotu, je otázkou, zda se na něj můžeme plně spolehnout.

Pravdou totiž je, že zde může zasáhnout nepředstavitelné množství náhod, které mohou posunout trh zcela nečekaným směrem – stačí si jen vzpomenout, jaký vliv na ceny akcií některých firem měla současná pandemie.

burza3

Je tedy dobré si uvědomit při používání jakéhokoliv ukazatele, že nejenže je potřeba umět správně interpretovat data, která z něj získáme, ale že ani ty nemusí být stoprocentní. I to je důvod, proč tolik lidí nakonec při investicích na akciovém trhu prodělá.

Pokud i přesto máte zájem, avšak jste nováčci, je dobré vyhledat služby některého z finančních poradců. Jistě, budete mu muset zaplatit, ale budete mít mnohem větší jistotu, že o své investované peníze nepřijdete. A to je to hlavní.