Je pravidelné čištění kanalizace skutečně nezbytné?

Jen málokdo si uvědomuje, jak velkým přínosem nejen pro hygienu a celkové zdraví měst byla kanalizace. Než byla zavedena, představovaly oblasti s hustším osídlením jedno z nejméně zdravých prostředí, plných zápachu a špíny. Důvod byl především ten, že jakékoliv splašky se obvykle vylévaly z okna přímo na ulici. Jistě, nebylo to příjemné prakticky pro nikoho, avšak je pravdou, že v mnohých případech jiná možnost prakticky nebyla.

Dnes jsou i sebemenší obce protkány kanály. Jediné domy, které nejsou na tuto síť napojeny, jsou některé samoty, které stojí skutečně stranou od ostatních lidských sídel. A těch je v naší republice, vzhledem k malým vzdálenostem mezi jednotlivými obcemi, skutečně pomálu.

kanal1

Avšak aby tato síť plnila svůj účel, tedy aby odváděla odpadní vody z našich domovů, je potřeba, aby byla v dobrém stavu. To však není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Je totiž potřeba vzít v úvahu fakt, že některé kanály, zvláště například v Praze, jsou i více než 50 let staré.

Také nelze opominout fakt, že se části splachovaných nečistot usazují na stěnách, kde nakonec tvoří povlak. Tím zužují jejich průměr, a po čase mohou onen kanál i zcela ucpat.

kanal4

Aby se tomu předešlo, nechávají města provádět pravidelné čištění kanalizace kanalizace-instalateri.cz. Frekvence zde závisí na tom, v jakém je daný úsek stavu, jeho stáří, vytíženosti a dalších faktorech. To se ovšem často nelíbí řidičům, neboť to obvykle znamená když už ne uzavírku, tak alespoň omezení průjezdnosti. A to na frekventovaných silnicích není nic příjemného.

Přesto jsou tyto akce nutné. Pokud by totiž došlo k porušení kanalizační sítě, následky by byly bez nadsázky katastrofální – lidé by nemohli nechat odtéci vodu z umyvadla či dřezu, ale neodtékala by ani z pračky či myčky. Také toaletu by nebylo možné spláchnout. A to rozhodně nikdo z nás nechce.

Proto je mnohem lepší se smířit s těmito občasnými omezeními. Věřte totiž, že alternativa by byla mnohem horší.