Frézování kovového materiálu

Potřebná činnost

Když chceme vyrobit určitou součástku z kovu, tak nám k tomu může posloužit frézování, protože s ním se dají vytvářet i složité tvary. V současnosti jsou rozšířené CNC stroje, protože ty mají velmi slušnou produktivitu práce. Navíc mají mnoho funkcí, takže je radost sledovat, jak tento stroj vyrábí složitou součástku. K tomu, aby vše šlapalo jej musí někdo naprogramovat. Abychom takovou práci mohli dělat, tak je zapotřebí mít jisté znalosti, abychom vše správně nastavili.

frézování kovu

Při samotném programování je tu možnost simulace, což je skvělé na kontrolu, jestli vše běží, jak má. Ovšem jakmile spustíme program na skutečném stroji, tak je to velká zodpovědnost, protože cena se pohybuje většinou v milionech. Následně bývají ve firmě seřizovači, kteří zajistí, aby výroba probíhala s dostatečnou přesností. Dále je zapotřebí obsluhy, které vyměňuje a kontrole kusy. Stroj navíc potřebuje správnou a pravidelnou údržbu.

Frézy

Abychom mohli danou část výrobní operace zrealizovat, tak potřebujeme mít vhodný nástroj. Od toho tu jsou strojní frézky, které mají přesně vypočítanou geometrii nástroje, aby odběr třísky a její odvod pryč proběhl zcela hladce. Vzhledem k tomu, jak v dnešní době výroba probíhá, tak potřebujeme, aby měl nástroj dobrou pevnost a životnost. Proto se vyrábí z vhodných materiálu a často prochází různými operacemi, aby dosáhli ještě lepších vlastností.

válcová fréza

Můžeme sem zařadit žíhání a následné popouštění. Výrobci tohle všechno zajistí, takže nám už stačí zakoupit vhodný nástroj. Jak to provést? Stačí se podívat na stránku s válcovými frézami a vybrat si tu vhodnou. Nabídka je opravdu široká, což se hodí, protože každá firma vyrábí něco jiného a jiným způsobem, přičemž vši si při obrábění vyžaduje vhodný nástroj. Ceny jsou příznivé, takže nezvyšují zbytečně cenu výroby, a to z dlouhodobého hlediska.